Ticketplan

TicketPlan Limited Leigh House, Broadway West, Leigh-on-Sea, Essex, SS9 2DD

Ansøgninger om refundering

Udfyld onlineblanketten til ansøgning om refundering herunder, og sørg for, at du har uploadet al den relevante dokumentation, som understøtter din ansøgning om refundering, inden du sender blanketten. Du kan se en fuldstændig liste over påkrævet dokumentation herunder.

Når du har udfyldt og indsendt blanketten, vil en medarbejder i vores refunderingsteam sende dig et referencenummer og eventuelt bede om supplerende information, som vi har brug for.

Alle ansøgninger om refundering skal foretages så hurtigt, som det med rimelighed kan forlanges, efter at du bliver bekendt med omstændigheder, der kan give anledning til en ansøgning om refundering.

FAQHYPPIGT
STILLEDE
SPØRGSMÅL

DOWNLOAD BLANKET TIL LÆGEERKLÆRINGDOWNLOAD
BLANKET TIL
LÆGEERKLÆRING

Vær opmærksom på, at du ikke er beskyttet mod at tage en personlig beslutning om ikke at deltage i en begivenhed eller et regeringsforbud mod rejser på grund af udbruddet af Coronavirus.

Husk at kontrollere, at du har vedhæftet følgende understøttende dokumentation til din ansøgning om refundering (i det omfang, dokumentationen er relevant):

   
 • Originale, ubrugte billetter, når disse forefindes
 • Bekræftelse af din betaling for afbestillingsbeskyttelse (din ordrebekræftelse)
 • En udfyldt lægeerklæring. Vi foretrækker, at du benytter vores egen blanket til lægeerklæring. Vi kan tage andre medicinske dokumenter i betragtning, men det er ikke sikkert, at de er fyldestgørende. (Download skabelon til lægeerklæring)
 • Dødsattest
 • Dokumentation for nedbrud eller aflysninger i offentlig transport
 • Dokumentation for havari af privat transportmiddel
 • Dokumentation for, at politi eller brandvæsen har været til stede ved din bolig i tilfælde af indbrud eller brand
 • Original vidneindkaldelse, som kræver din tilstedeværelse ved en domstol
 • Original ordre om militær udstationering med kort varsel
 • Udskrift fra vejrtjeneste/udtalelse fra politi, som fraråder udkørsel, i tilfælde af ugunstige vejrforhold

Al anden dokumentation, der med rimelighed kan være påkrævet

HVIS DU IKKE KAN TILVEJEBRINGE DEN NØDVENDIGE DOKUMENTATION, KAN DET INDEBÆRE, AT DIN ANSØGNING IKKE KAN BEHANDLES


Billetindehaveren (den person, der har købt afbestillingsbeskyttelsen) skal svare på alle nedenstående spørgsmål. Besvar alle spørgsmål tydeligt og kortfattet for at undgå misforståelser eller forsinkelser.

 

1. DINE OPLYSNINGER

Titel
Initialer
Efternavn
Adresse
Bopælsland
Postnummer
Telefon (hjem)
Telefon (dagtimer)
Telefon (mobil)
E-mailadresse
Bekræft e-mailadresse

2. Oplysninger om bestilling (inkluder pakkeoplysninger hvis relevant)

Dato for køb

Sted

Billetbureau
(det sted, hvor du har købt billetterne)
Bestillingsreference
Arrangement/pakkedel(e)
Dato for arrangement/pakkedel(e)
Pris for billet(ter) eller den/de pakkedele, der er omfattet af denne ansøgning om refundering
DKK
Pris for bestillingsgebyr
DKK
Pris for TicketPlans afbestillingsbeskyttelse
DKK
Det antal personer, der skal/skulle deltage i arrangementet/pakkedelen(e)
Navn på ALLE de personer, der skal/skulle deltage i arrangementet/pakkedelen(e)
Det antal personer, der ikke kan/kunne deltage i arrangementet/pakkedelen(e)
Navn på ALLE de personer, der ikke kan/kunne deltage i arrangementet/pakkedelen(e)
Hvornår gik det op for dig, at du ikke kunne deltage i arrangementet/pakkedelen(e)?

3. Oplysninger til ansøgning om refundering

Udfyld det afsnit, der er relevant for din ansøgning.

Hvis din situation ikke stemmer overens med nogen af de tilgængelige valgmuligheder, skal du vælge ’andet’ og angive de fuldstændige detaljer i det tilhørende felt.

A. Sygdom/Skade - Bemærk, at vi kræver en udfyldt lægeerklæring. Download skabelon til lægeerklæring

Identiteten på den person, der blev ramt af sygdom/skade
Hvis denne person ikke deltog i arrangementet/pakkedelen(e), bedes du angive vedkommendes relation til dig
Skadens/sygdommens art
Hvordan opstod skaden?
På hvilken dato blev der første gang søgt lægehjælp for sygdommen/skaden?
Hvorfor forhindrede sygdommen/skaden vedkommende i at deltage i arrangementet/pakkedelen(e)?

B. Dødsfald - Bemærk, at der skal vedhæftes en dødsattest.

Den afdødes identitet
Hvis denne person ikke deltog i arrangementet/pakkedelen(e) sammen med dig, bedes du angive vedkommendes relation til dig
Dødsårsag og -dato
Hvornår blev der første gang søgt lægehjælp/behandling for den sygdom, som vedkommende døde af?

C. Uventet nedbrud i offentlig transport - Bemærk, at der skal vedhæftes en officiel meddelelse om nedbruddet fra transporttjenesteyderen


Oplysninger om den planlagte rejse
Beskriv årsagen til nedbruddet, og hvordan det påvirkede din rejse

D. Nedbrud, ulykke, brand eller tyveri af privat køretøj - Bemærk, at der skal vedhæftes dokumentation fra vejhjælp, en politirapport eller en kopi af en værkstedsregning, alt efter hvad der er relevant i situationen

Oplysninger om det pågældende køretøj
Oplysninger om den planlagte rejse
Oplysninger om, hvornår du/I tog hjemmefra
Hændelsesstedet
Dato og klokkeslæt for hændelsen
Oplysninger om hændelsen
Angiv de nærmere detaljer i feltet herunder, og vedhæft den relevante understøttende dokumentation

BEMÆRK: Afbestillingsbeskyttelsen kan kun føre til refundering som følge af en afbestilling, der skyldes specifikke/angivne omstændigheder som angivet i de vilkår og betingelser, der fremsendes i forbindelse med et køb. Hvis du ansøger om refundering som følge af omstændigheder, der ikke er angivet, er det sandsynligt, at din ansøgning falder uden for vores afbestillingsbeskyttelses dækning.

 

Vedhæft dine filer

Bemærk, at der kun kan vedhæftes én fil pr. upload-felt. Det valgte filnavn vises i feltet og kan ændres, hvis det ikke er korrekt.

Understøttende dokumentation
I tilfælde af en lægeerklæring, hvis din ansøgning om refundering gælder en skade eller sygdom, kan scannede kopier eller fotos accepteres
Bestillingsbekræftelse/Bekræftelse
af køb af afbestillingsbeskyttelse
Ubrugte billetter, hvis disse foreligger
scannede kopier eller fotos af ubrugte billetter kan accepteres

Kontroller, at du har vedhæftet den påkrævede understøttende dokumentation. Vi kan ikke behandle ansøgninger om refundering med ufuldstændig dokumentation.

Hvis det er nødvendigt/relevant, bedes du angive yderligere information om den vedhæftede dokumentation

 

Betaling af refundering

Vi vil helst sætte det refunderede beløb ind på din bankkonto. Bemærk, at vi ikke kan refundere pengene på baggrund af dine kortoplysninger. Billetindehaveren bedes oplyse følgende:

Bank
SWIFT
IBAN
Kontoindehavers navn

TicketPlan kan ikke drages til ansvar, hvis der angives fejlagtige bankoplysninger.

Bemærk: Kontoindehaveren skal selv betale alle gebyrer, der opkræves af modtagerbanken.

 

Sikkerhed

Ved at indsende denne blanket erklærer jeg, at de oplysninger, jeg har angivet ovenfor, efter min bedste overbevisning er korrekte. Enhver refundering, der udbetales som følge af et bevidst falsk udsagn givet af mig eller på mine vegne, er ugyldig og kan resultere i et sagsanlæg imod mig. Jeg accepterer, at enhver kopi af denne blanket har samme gyldighed som originalen.

Jeg accepterer, at mine data (inklusive eventuelle følsomme data), der indsendes som en del af denne ansøgning om refundering, anvendes i overensstemmelse med TicketPlans Fortrolighedspolitik Jeg bekræfter, at jeg fra samtlige personer, der skal/skulle deltage i arrangementet sammen med mig, og hvis data jeg indsender som en del af denne ansøgning om refundering, har indhentet samtykke vedrørende ovenstående.

Af hensyn til verificering bedes du føre den blå pil helt til højre.

Processing...

Hvis du har problemer med at indsende din ansøgning eller har et teknisk spørgsmål vedrørende din ansøgning, bedes du læse afsnittet med hyppige spørgsmål herover, hvor du forhåbentlig kan finde svar på eventuelle spørgsmål. Hvis dit spørgsmål er mere specifikt, kan du klikke på knappen HJÆLP MIG herunder.

 

HJÆLP MIG

 

To find out more about our services & how we can help you.

Please get in touch

Leigh House, Broadway West, Leigh-on-Sea, Essex, SS9 2DD

TicketPlan Limited are Appointed Representatives of Essex Financial Management Limited ("EFM").
EFM are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.

Website by Phuse Web Design Essex